Chrzty

Sakrament chrztu udzielany jest w każdą niedzielę na mszy świętej o godzinie 1230 z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu, po wcześniejszym złożeniu dokumentów w kancelarii.

Wymagany jest do wglądu akt urodzenia dziecka i zaświadczenia dla rodziców chrzestnych spoza parafii o tym, że są praktykującymi katolikami.