Nabożeństwa okresowe

Nabożeństwa wielkopostne

Gorzkie żale

W każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy Świętej o godzinie 1230

Droga krzyżowa

W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 1700 (po zmianie czasu na letni o godz. 1800)