Organizacje

Organizacje działające w naszej parafii

  1. Rada duszpasterska
  2. Koła Żywego Różańca
  3. Rodzina Radia Maryja
  4. Służba liturgiczna
  5. Schola parafialna