Patronka

Informacje związane z patronką naszej parafii, świętą Siostrą Faustyną Kowalską: