Ogłoszenia (25 lipca)

Poświęcenie pojazdów

W niedzielę 25 lipca w Dzień Świętego Krzysztofa odbyło się poświęcenie pojazdów uwieńczone tradycyjnym trąbieniem:

Zbiórka dla powodzian

W niedzielę 1 sierpnia będą zbierane ofiary do puszek Caritas na potrzeby osób poszkodowanych w powodziach w Europie Zachodniej.

Oddawanie krwi

W niedzielę 8 sierpnia w godzinach 9:00-13:30 będzie można oddać krew w mobilnym punkcie przy naszym kościele.

Akcja „Oddaj swoją krew Uratuj życie drugiej osobie” jest organizowana przez OSP Jakubowice Konińskie przy współudziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Ogłoszenia (18 lipca)

25 lipca obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. W przyszłą niedzielę poświęcenie pojazdów oraz zbiórka datków na środki transportu na potrzeby misji.

Ogłoszenia (4 lipca)

Intencja dla kółek różańcowych na lipiec

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.