Ogłoszenia duszpasterskie (2 czerwca)

Zesłanie Ducha Świętego

W niedzielę 9 czerwca uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki).

Na Mszy Świętej o 12:30 uroczystość Przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

Poświęcenie pól

Obrzęd poświęcenia pól odbędzie się około godziny 19:

  • 4 czerwca (wtorek) – Smugi przy krzyżu na ul. Wiśniowej (dawniej Zawadówka)
  • 6 czerwca (czwartek) – przy krzyżu w połowie ul. Zemborskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Jarzębinową.