Ogłoszenia duszpasterskie (16 czerwca)

Boże Ciało

W czwartek 20 czerwca obchodzimy uroczystość  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze Święte o 8:00, 9:30 oraz 11:00 z procesją przez ul. Stary Trakt i ul. Lubelską.

Poświęcenie pól

Poświęcenie pól odbędzie się około godziny 19 według następującego harmonogramu:

  • wtorek (18 czerwca) – kapliczka na ul. Starowiejskiej (przy posesji p. Stefaniaków)
  • piątek (21 czerwca) – krzyż na ul. Brzozowej (w połowie długości).