Ogłoszenia (23 sierpnia)

Matki Bożej Częstochowskiej

W środę 26 sierpnia przypada święto Matki Bożej Częstochowskiej. Msze Święte o 9:00 i 18:00.