Ogłoszenia (8 stycznia)

Wizyta duszpasterska

Poniedziałek (9 stycznia)
 • ul. Kasztanowa
 • ul. Brzozowa z ul. Makową.
Wtorek (10 stycznia)
 • ul. Cyprysowa
 • ul. Modrzewiowa.
Środa (11 stycznia)
 • ul. Świerkowa, zaczynając od szkoły, do obwodnicy
 • wraz z ulicami bocznymi: Orzechową, Oleandrą, Zawilcową.
Czwartek (12 stycznia)
 • ul. Szkolna po jednej stronie sąsiadującej z ul. Starowiejską
 • ul. Starowiejska.
Piątek (13 stycznia)
 • ul. Szkolna po stronie szkoły podstawowej, rozpoczynając od skrzyżowania z ul. Lubelską.
Sobota (14 stycznia)
 • ul. Lubelska na odcinku od obwodnicy do ul. Do Dysa, tylko po stronie ul. Do Dysa.
Poniedziałek (16 stycznia)
 • ul. Lubelska od obwodnicy do ul. Szkolnej, tylko po stronie ul. Szkolnej
 • ul. Bukowa.
Wtorek (17 stycznia)
 • ul. Stary Trakt
 • ul. Lubelska po stronie ul. Stary Trakt
 • ul. Do Dysa.

W środę 18 stycznia rozpocznie się wizyta duszpasterska w Jakubowicach Konińskich-Kolonia.