Zmiany w harmonogramie wizyty duszpasterskiej

Uwaga: Ze względu na pogrzeb w sobotę 27 stycznia nastąpiły zmiany w harmonogramie wizyty duszpasterskiej. Poniżej zaktualizowany harmonogram na najbliższe kilka dni.

27 stycznia (sobota)

  • ul. Akacjowa od skrzyżowania z ul. Świerkową do ul. Jodłowej
  • ul. Widokowa (domy z wjazdem od ul. Akacjowej)

29 stycznia (poniedziałek)

  • ul. Cisowa
  • ul. Białych Brzóz
  • ul. Wierzbowa

30 stycznia (wtorek)

  • ul. Świerkowa od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Akacjową
  • ul. Wrzosowa
  • ul. Jodłowa
  • ul. Widokowa