Ogłoszenia (19 kwietnia)

Od poniedziałku 20 kwietnia zmieniają się reguły dotyczące uczestniczenia w nabożeństwach religijnych. Liczba osób mogących brać udział we Mszach Świętych będzie zależna od powierzchni kościoła.

23 kwietnia obchodzimy wspomnienie św. Wojciecha, głównego patrona Polski.