Ogłoszenia (4 lipca)

Intencja dla kółek różańcowych na lipiec

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.