Ogłoszenia (18 lipca)

25 lipca obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. W przyszłą niedzielę poświęcenie pojazdów oraz zbiórka datków na środki transportu na potrzeby misji.