Ogłoszenia (25 lipca)

Poświęcenie pojazdów

W niedzielę 25 lipca w Dzień Świętego Krzysztofa odbyło się poświęcenie pojazdów uwieńczone tradycyjnym trąbieniem:

Zbiórka dla powodzian

W niedzielę 1 sierpnia będą zbierane ofiary do puszek Caritas na potrzeby osób poszkodowanych w powodziach w Europie Zachodniej.

Oddawanie krwi

W niedzielę 8 sierpnia w godzinach 9:00-13:30 będzie można oddać krew w mobilnym punkcie przy naszym kościele.

Akcja „Oddaj swoją krew Uratuj życie drugiej osobie” jest organizowana przez OSP Jakubowice Konińskie przy współudziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.