Ogłoszenia (6 marca)

Intencja różańcowa

W miesiącu marcu koła różańcowe modlą się o chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyczne:

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Niedziela „Ad Gentes”

W drugą niedzielę Wielkiego Postu (13 marca) przeżywamy „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”, nazywany niedzielą „Ad Gentes”. W tym dniu będzie można złożyć ofiary do puszek przeznaczone na pomoc misjonarkom i misjonarzom z Polski.